RSS

Tin nhà nông

Bón phân cho cây điều
Bón phân cho cây điều - 20 Tháng Mười Hai 2014
Cây điều (Anacardium occidentale L, thuộc họ Anacardiaceae) được nhập nội và trồng ở nước ta từ lâu. Tuy nhiên, trước giải phóng miền Nam, điều chỉ được coi là cây phụ, trồng quanh vườn nhà theo lối quảng canh chỉ để ăn chơi.
chi tiết
THÔNG TIN NHÀ NÔNG
THÔNG TIN NHÀ NÔNG - 20 Tháng Mười Hai 2014
chi tiết
Tưới tiết kiệm, thu tiền tỷ
Tưới tiết kiệm, thu tiền tỷ - 18 Tháng Mười Hai 2014
15/10) Việc áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm khiến bộ rễ tiêu không bị chìa ra, tránh được bệnh tuyến trùng xâm nhập, cây tiêu cũng không bị bệnh chết nhanh, chết chậm.
chi tiết
Dự báo sâu bệnh tuần từ 17-23/11
Dự báo sâu bệnh tuần từ 17-23/11 - 18 Tháng Mười Hai 2014
Tại các tỉnh Nam bộ, bệnh bạc lá có khả năng phát triển mạnh trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ, trên những nơi lúa bón thừa phân đạm...
chi tiết
Xóa bờ bao làm cánh đồng sinh thái
Xóa bờ bao làm cánh đồng sinh thái - 18 Tháng Mười Hai 2014
(18/11) - Sau 3 năm triển khai mô hình trồng lúa sinh thái, đến nay tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng.
chi tiết
Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 24 - 30/11
Tại các tỉnh Nam Bộ, rầy nâu phổ biến giai đoạn trưởng thành, sẽ di trú đến lúa giai đoạn mạ tại các cao điểm...
chi tiết
Dự báo sâu bệnh tuần từ 15 – 22/12
Rầy tiếp tục phát triển, giai đoạn phổ biến tuổi 5 – trưởng thành. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu ngoài đồng khi gieo cấy lúa mùa.
chi tiết
Dự báo sâu bệnh tuần từ 10-16/11
Dự báo sâu bệnh tuần từ 10-16/11 - 17 Tháng Mười Hai 2014
Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bệnh khô vằn, bệnh lem thối hạt... tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ chủ yếu trên lúa gieo, lúa lỡ vụ giai đoạn đòng trỗ - chín
chi tiết